Commissie leden
Joop v Roijen
Joop v Heemskerk
Geert Meeuwsen
 Groen-Water Beheer
Jeugd Commissie
Controle Commissie  
Beheer Bloem

Tonnie de Haas
Jan Peters 
Tonie Greven
Witvis Commissie
Witvis Commissie  
 Karper Commissie
Karper wed.Commissie

 Peter Poogaars

 Karper wed.commissie