Controleurs


Joop v Heemskerk-Coordinator
Conny Vermeulen
 Michael v Heemskerk


 Joop v Roijen
Dennis Muller
Geert Meeuwsen


 Richard Bredenbeek
John Bisseling


Het hinderen, beledigen of bedreigen van de door de vereniging aangestelde controleurs is verboden. Dit betekent onmiddellijke intrekking van de vergunning. Bij het bedreigen van een controleur zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie