Commissieleden (WCW)

 Tonnie de Haas
 Jan Peters
Opgave voor de wedstrijden bij
Tonnie de Haas 06-53574115