Karpercommissie

De Karpercommissie heeft tot doel om, d.m.v. een actieve samenwerking met de belanghebbende partijen, de karper visserij binnen de wateren van HSV S.t Petrus Huissen voor jong, oud, valide en minder valide karpervissers toekomstbestendig te maken. Daarnaast organiseert de Karpercommissie voor de diverse leeftijdsgroepen binnen de HSV St. Petrus diverse evenementen zoals wedstrijden, Clinique voor de jeugd met ondersteuning van vrijwilligers in samenspraak met de Jeugd Commissie.De Karpercommissie heeft 2 leden waarvan 1 afgevaardigde naar het bestuur.
De Karpercommissie wordt in het bestuur vertegenwoordig door Peter.
Overige leden van de Karpercommissie zijn .......
Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.

De Karpercommissie zet zich in voor de belangen van de sportvisser, in het bijzonder voor de karpervissers. De commissie ontwikkelt een visie en stelt doelen op. Deze doelen komen deels voort uit het beleid van de Commissie visstand- en waterbeheer, deels uit de commissie zelf. Uitvoering vindt plaats door vrijwilligers uit de eigen vereniging, ondersteund door de sportvisserij Nederland, van Federatie Midden-Nederland en het bestuur.
Ons doel is de spelende zaken binnen de vereniging te vertalen naar de karpervissers van onze vereniging. Ook hebben wij een samenwerking met de VBC (visstand beheer commissie) hoog in het vaandel staan. Wij zullen ten aller tijden blijven streven naar een mooi karperbestand in onze verenigingswateren.

Een van de belangrijkste doelen van de karper commissie is het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden voor het verruimen van de toestemming voor het nachtvissen, gebruik van schuilmiddelen, nachtvissen in combinatie met een poepschep en/of poepdoos en het verplicht gebruik maken van een onthaakmat en medi carp kit

Ten tweede bereid de commissie samen met de werkorganisatie uitzettingen voor die vanuit het masterplan karper gepland staan. Tevens helpen ze bij uitzettingen.Een derde belangrijk speerpunt is de jeugd. Clinique Karper krijgt advies en ondersteuning bij het organiseren van jeugdactiviteiten gericht op karper (Clinique Karper vissen).
Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn:

- De veiligheid van de vis en welke dingen de vissers er zelf aan kunnen doen.
- Welke benodigdheden zijn noodzakelijk voor karpervissen.
- Met welke soorten aas kun je tegenwoordig allemaal karpervissen.
- Uitleg over hoe je onderlijnen etc. zelf kunt maken voor het karpervissen.

Jaarlijks organiseert de commissie de Karpercommissie diverse wedstrijden op “De Bloem”. 
Deze zijn te vinden op de website van HSV St. Petrus.

Wat betreft onze mooie water “De Bloem” willen wij nog zorgen voor een opruim dag. Wij hopen dan alle echte vissers samen te bundelen om zo met een groep onze wateren schoon te maken. Je doet op deze manier als vissers wat goeds voor de natuur en dit zal zeker door de gemeente op prijs gesteld worden!

Mochten er vragen zijn kunnen jullie ons bereiken via de website van HSV Sint Petrus