Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

uitstel ledenvergadering

terug naar overzicht

Dinsdag, 17 november 2020

Gedurende de tijd dat als gevolg van de door het kabinet voorgeschreven noodmaatregelen geen reguliere ledenvergadering kan worden gehouden, is het bestuur voornemens de volgende richtlijnen aan te houden.

Het bestuur maakt gebruik van de noodmaatregel om de ALV met 4 maanden uit te stellen en deze, tot nader bericht, telkens voor 2 maanden uit te stellen. Hiermee doen wij tevens een beroep op art. 2.8 lid 2 BW (redelijkheid en billijkheid). Zodra de situatie het toe laat zal er zo spoedig mogelijk een ALV ingepland gaan worden.

Het bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming door de ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit.

Indien leden met het verzoek komen tot een reguliere ALV, dan wordt door het bestuur nogmaals een afweging gemaakt of het gelet op de omstandigheden redelijk is om toch een ALV te houden; Oproep voor ALV indien het houden van een ALV noodzakelijk is gelet op te nemen belangrijke besluiten, of indien een verzoek van het benodigde aantal leden daartoe redelijk moet worden geacht.

Voor vragen en- of opmerkingen kun je je wenden tot het dagelijks bestuur.

Wij kijken met elkaar uit naar betere tijden waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten.

Pas goed op jezelf en op elkaar en blijf gezond.

Namens het Bestuur van H.S.V. St. Petrus Huissen.

René Briët
Voorzitter.