combinatie De Betuwe

Visvergunning geldig van 1-1-2016 t/m 31-12-2016
Het doel van de stichting Hengelsport Combinatie de Betuwe.
1. Het verkrijgen van visrechten, het behouden van viswateren van
de afzonderlijk aangesloten verenigingen, teneinde in zo groot
mogelijk areaal aan viswater beschikbaar te hebben voor de
leden van de bij de hengelsportcombinatie aangesloten
hengelsportverenigingen (deelnemers), zonder dat dit voor de leden meer kosten met zich meebrengt, dan de contributie van hun eigen vereniging.
2. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer:
- Samenwerking tussen afzonderlijke hengelsportverenigingen die
bij de combinatie zijn aangesloten.
 Het voorkomen dat de afzonderlijke hengelsportverenigingen buiten de combinatie om, visrechten verwerven op elkanders wateren.
Aangesloten bij de stichting zijn:
- H.S.V. De Karper te Bemmel – Haalderen
- H.S.V De Snoek te Gendt
- H.S.V De Flipper te Angeren
- H.S.V. Sint Petrus te Huissen
- H.S.V. Esox te Oosterhout
- H.S.V. De Rietvoorn te Pannerden
- H.S.V. Lotus Vulgaris te Doornenburg

Voor verder info zie: www.hengelsportcombinatiedebetuwe.nl

Wateren onder beheer van de Stichting zijn:
De Linge vanaf boerderij het Loohof te Gendt tot aan de Karbrug te Huissen
– Bemmel. Regels Stichting Hengelsport Combinatie de Betuwe:
- Men dient zich te houden aan de regels van sportvisserij Nederland.
- Nachtvissen is alleen toegestaan in de maanden Juni, Juli en Augustus.
Regels van de door de verenigingen ingebrachte wateren: Stichting de Betuwe combinatie:
 Nachtvissen verboden
- Het is verboden om snoeken mee te nemen
- Het is verboden voertuigen mee de weilanden in te nemen
- Hekwerken dienen gesloten te worden
- Karpervissen is wel toegestaan (1-1-2014)
- Men laat niets achter aan de waterkant
- Aanwijzingen controleurs opvolgen
- Vissen met maximaal 2 hengels
Ingebrachte wateren:
- Waaiensteinkolk en het Havenland te Oosterhout
- De Strang en het Suikergat te Angeren
- Konijnenwaard en het Zwanenwater te Huissen
- Nederrijn te Huissen vanaf het Looveer tot aan de steenfabriek te Angeren.
- Sparregat en het gat van Hulshof (beide dijkzijde) te Pannerden
- Het Rommelgat, Lange gat, Gat van Buurman en het Gat van Hulhuizen te Gendt
- De Driehoek te Doornenburg
- De Strang en het Gat van DOS te Bemmel
- De Kolken te Haalderen