Meld visstroperij

Meld visstroperij en illegale visserij


Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dieren-dierlijke-producten/dossier/visstroperij-aanpakken) kan melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij. Het meldpunt van de NVWA is 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer:

Tel: (0900) 03 88